czwartek, 9 listopada 2017

Frombork wzgórze katedralne

http://frombork.art.pl/pl/wzgorze-katedralne/
 Witajcie  Oto ostania  część  mojej wycieczki Frombork
Wzgórze Katedralne we Fromborku należy do zabytków najwyższej klasy. Wielokrotnie niszczone i przebudowywane zachowało podstawowe elementy średniowiecznego założenia architektonicznego. Wyjątkowe znaczenie tego miejsca podnoszą tradycje historyczne i postać Mikołaja Kopernika. Wiele zgromadzonych zabytków wspaniałej przeszłości przyciąga do Fromborka ludzi z całego świata. Pragnąc służyć wszystkim zainteresowanym, gospodarze fromborskiego wzgórza udostępniają zwiedzającym liczne obiekty i wystawy.Bazylika Katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła – najstarsza budowla fromborskiego wzgórza.  Zbudowana w latach 1329-1388. Posiada kilka przybudówek, w tym dwie kaplice: św. Jerzego (tzw. Kaplica Polska) – powstała ok. 1500 r., Zbawiciela (zwana kaplicą Szembeka) – barokowa z 1735 r. Katedra warmińska jest budowlą gotycką, halową, trójnawową o długości około 97 m. szerokości od 12 m (prezbiterium) do 22 m (główny korpus) i wysokości od posadzki do zwornika sklepienia 16,5 m.  Najważniejsza zabytki w Katedrze:
1) póżnogotycki poliptyk (do połowy XVIII w. ołtarz główny), fundowany w 1504 r. przez biskupa Łukasza Watzenrode,wuja Mikołaja Kopernika, 2)  kamienny portal w kruchcie zachodniej z XIV w.,  3) malowane epitafium kanonika Bartłomieja Boreschowa powstałe po 1426 r.  4) krucyfiks z końca XV w. w łuku tęczowym,  5) fragmenty stalli gotyckich w prezbiterium,  6) gotyckie płyty nagrobne, 7) prospekt organowy z 1683 r. 8) epitafium Mikołaja Kopernika z połowy XVIII w. na pierwszym filarze nawy głównej.


5 komentarzy: