środa, 8 września 2021

Wigierski Park Narodowy

 ​Wigierski Park Narodowy, utworzony w 1989 roku i obejmujący powierzchnię ponad 150 km2, jest położony na Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, w północno-zachodniej części Puszczy Augustowskiej. Park chroni dobrze wykształcony i urozmaicony krajobraz pojezierny ostatniego zlodowacenia (krajobraz młodoglacjalny). Szczególną cechą parku jest niezwykła różnorodność ekosystemów wodnych –42 jezior, z największym i najgłębszym jeziorem Wigry, oraz większych i mniejszych rzek. Jeziora parku różnią się żyznością, morfometrią, koncentracją związków humusowych i innymi właściwościami, reprezentując prawie wszystkie typy tych ekosystemów na Niżu Europejskim. Surowy klimat Polski północno-wschodniej powoduje, że przyrodę Parku wyróżniają cechy charakterystyczne dla obszarów północnych (cechy borealne).


Na terenie parku realizowane są trzy główne formy ochrony: - ochrona ścisła, której celem jest utrzymanie przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych (4,8% powierzchni parku), - ochrona czynna, przy której możliwa jest ingerencja człowieka w celu uzyskanego pożądanego efektu (75% powierzchni parku), - ochrona krajobrazowa (20,2% powierzchni parku), której celem jest utrzymanie lub odtworzenie regionalnych cech krajobrazu kulturowego.

Najpierw byliśmy na wystawie przy dyrekcji parku Na wystawie były pokazane zwierzęta jakie tam występują. Mogliśmy je dotykać . Potem spacer parkiem . Przewodnik leśnik pasjonat opowiadał o drzewach ,roślinach . Unikatowa gleba klimat jest i niektóre rośliny tylko tam występujące .Na koniec do muzeum które jest od niedawna .Budynek muzeum znajduje się na brzegu jeziora Wigry, w miejscowości Stary Folwark

(gmina Suwałki, powiat suwalski, województwo podlaskie).

  

  

W muzeum przygotowano ekspozycję stałą, prezentującą historię nadwigierskiego krajobrazu, głębiny jezior, rzeki, torfowiska i ekosystemy lądowe Wigierskiego Parku Narodowego, działalność człowieka oraz historię i dokonania dawnej Stacji Hydrobiologicznej na Wigrach. Muzeum mieści salę laboratoryjną, przeznaczoną do zajęć edukacyjnych oraz salę projekcyjną - miejsce prezentacji filmów, pokazów przezroczy, seminariów i warsztatów.

Część muzeum przeznaczona jest na wystawy okresowe. Były też specjalnie dla niewidomych wypukłe makiety zwierząt Uwaga duuuużo zdjęć

  

  http://www.wigry.org.pl/mw/

6 komentarzy: